اطلاعات فنی ، دانشی و راهنماهای مورد نیاز را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

کاتالوگ های محصولات بایومتریال

محلول و ژل هموستاتیک

MIB Hemostatic Liquid & Gel

محلول و ژل اسید فسفریک

MIB Etching Liquid & Gel

ژل هیروفلوریک اسید

MIB Porcelain Etch (HF) Gel

خمیر جرم گیری

MIB Prophylaxis Paste

ژل بی حسی موضعی

MIB Oral Anesthetic Gel