کاتالوگ های محصولات بایومواد دندانی

محلول و ژل هموستاتیک

MIB Hemostatic Liquid & Gel

 

اسید اچ 37%

MIB Etching Gel 37%

 

پرسلن اچ 10%    

MIB Porcelain Etch (HF) Gel

 

خمیر پروفیلاکسی

MIB Prophylaxis Paste

 

ژل بی حسی موضعی

MIB Oral Anesthetic Gel